Mixed media

Skulpturer av potatis


Skulpturer som jag täljt av färsk potatis och sedan låtit torka. Sedan hösten 2018 finns en ny serie med unika personligheter. Efterbehandlade med linolja.Skulptures of potatoes


Sculptures that I have carved out of fresh potatoes and then have dried.

Varnished with flaxen oil.Funnet och återvunnet


Skulpturer av främst återvunnet material, organiskt eller funnet på livets väg. Föremål som av mig är sedda och tolkade ur ett rent skön-hetsperspektiv och sedan sammasatta uifrån en ny kontext. 


Found and recycled


Sculptures made mainly out of recyc-led material, organic or just found. Items which by me are appreciated for their pure beauty, and then composed into new kontexts.Poesigeneratorn 


POESIGENERATORN är ett snurrbart och interaktivt diktverk som genererar över fyra miljarder olika diktverser.  En fullständig utprintad text skulle kräva 1 400 bokhyllor för att rymma alla böcker. I mina texter utgår jag från olika teman som  utsatthet, passion, filosofi, naturen, vrede mm.
The Poetry Generator - a never ending poem


The Poetry Generator is an interactive work of poetry which generates more than four billion different poetic verses. A book-printed complete version would require about 1 400 bookshelves . In my texts I work with different theses such as fragility, passion, philosophy, nature, wrath etc.

Ett passionsspel


A Passion Game


trä & text

31 x 31 cm


kan beställas

Naturvetenskap och poesi


Science and poetry


Malmö Högskola,

trä, sten, metall & text

100 x 100 cm


kan beställas

Ursprungstexten


The original text


Årstidernas park, Sölvesborg, 

blekingegranit, metall, betong & text

220 x 180 cm


kan beställas

FOTO: Who Am I? Who Are You?


En fotoserie som utgår från ett och samma foto. Ett under-sökande arbete kring identitet och vem jag blir i förhållande till de attribut som jag omger mig med.


PHOTO: Who Am I? Who Are You?


A serie of photographs deriving from one single photograph. An exploratory artwork about identity and about whom I become in relationship to the attributes that I choose to be connected with.


Who Am I?

Who Are You?


Fotoserie, 1/25


Who Am I?

Who Are You?


Fotoserie, 2/25


Who Am I?

Who Are You?


Fotoserie, 3/25Who Am I?

Who Are You?


Fotoserie, 4/25Akrylmåleri: Konstrea


Tre av tolv bilder från en snabbmålades under en workshop inom projektet Frisläppt 2007. Bilderna såldes sedan anonymt under en Konstrea, också inom Frisläppt, tillsammans med konstnärer från Tjörn, Orust och Stenungsund.Acrylic painting: Art on Sale


Pictures painted under stress, 12 pieces during three hours, and then sold anonymously at an Art on Sale during the art project Frisläppt in 2007.


Ljuskonst


Transparenta fotografier som laminerats

och monterats i en djup ram med

inmonterade diodlampor.  Ett uttryck med lamporna släckta och ett annat med lamporna tända.Light art


Transparent photographs, laminated and

then put in deep frames with diodes fitted

in behind the transparent picture. One expression with the light off and

another one with the light on.

Tredimensionell vävning


I en serie vävningar ville jag undersöka vilka material man faktiskt kan väva med eller inte. Jag kom fram till att det går att väva av trä, svamp, tallbarr, halm, strimlade plastdokument, gräs, stålull, veckad papp och en del annat.Three dimensional weaving


In a series of weaving I wanted to explore the possibility of weaving with different kinds of material. My conclusion was that it is possible to use for example wood, mushroom, pine needles, straw, shredded paper and steel wool.Hyvelspån / wood shavings
Trattkantareller / mushroom
Tallbarr / pine needlesHär finns jag:


Välkommen att besöka min ateljé i Svenshögen vid den vackra sjön Hällungen, sex mil norr om Göteborg.

Kontakta mig i förväg för att boka in ett besök.


Welcome to visit my studio at Svenshögen, situated at the beautiful Hällungen lake, 60 km north of Gothenburg.

Please contact me in advance to book a visit.


Email: atelje3t@yahoo.se

Phone: +46-(0)708-775 729

Accepterade betalningssätt / We Accept


Kontanter samt betalning via Swish.
Cash and payment through Swish.

Följ mig på / Follow me on


Följ mig på Facebook och Instagram.

Follow me on Facebook and Instagram.


© Copyright. All Rights Reserved.