Konstprojekt / Art projects

Art Bike & Output

Lyckohjulet, mitt bidrag till det nordiska konstprojektet Art Bike och cykelledsutställ-ningen Output på Tjörn 2015.

Deltagande länder: Norge, Danmark, Sverige och Färöarna (Danmark).


Art Bike & Output

The Fortune Wheel, my contribition to the Nordic art project Art Bike and the outdoor exhibition Output on Tjörn 2015. Participating countries: Norway, Denmark and Sweden.

Lekbanan

Ett Land Art- och Skapandes skola-projekt:

Lekbanan, Långekärrsskolan, Tjörn 2015. Verket ställdes ut i cykelledsutställningen Output sommaren 2015.


The Play Track

A Land Art project with and for pupils at a school on Tjörn, 2014. The art-work was a part of the Output exhibition in the summer of 2015.

Konst-taxin

Konst-taxin, det ambulerande minigalleriet och ett performance-projekt tillsammans med Johan Bloom inom konstprojektet Frisläppt sommaren 2009.


The Art Taxi

The Art Taxi, the ambulating mini art gallery and a performance project together with Johan Bloom the summer of 2009.

Kulturstorm

2010 anlitades Johan Bloom och jag som årets konstnärer i barn- och ungdomskulturfestivalen Kulturstorm. Vi lät 120 elever på låg- och mellanstadiet få måla varsin bild  och satte sedan samman alla tavlor till en stor utsmyckning i Stenungstorgs köpcentrum.


Culture Storm

The children and youth festival Culture Storm 2010: 120 pupils in elemanty school painted one square each, which in its total became a huge mosaic painting in the mall of Stenungsund. A co-project with artist Johan Bloom.

 DU VET ATT DU INTE MÅSTE 

Ett aktionsprojekt, hemligt 2006-07, och därefter officiellt och som en del av projektet Frisläppt. Under den hemliga fasen placerade jag ut stenar med budskapet på platser i det offentliga rummet där budskapet behövdes: kommunhuset, järnvägsstationen, köpcentrat, kulturhuset mm. Budskapet lever kvar i dag och jag tillverkar fortfarande knappar och kylskåpsmagneter som jag säljer.


YOU KNOW YOU DON'T HAVE TO

An action art project, secret during 2006-07, and thereafter an official and part of the Frisläppt project 2007.

Egentligen är jag...

I detta konstprojekt fick besökare på utställningen Därvaro i Göteborg 2012 uttrycka hur de egentligen identifierar sig som människor, yrkespersoner eller annat. Här är ett urval. Medutställare och -arrangörer var Camilla Bäcklund Johansson och Annette Ahrenberg.


Actually I am a...

In this art project the visitors were invited to express their true identity as human beings, professionals or as something else.