Konstprojekt / Art projects

Art Bike & Output


Lyckohjulet , mitt bidrag i det nordiska konstprojektet Art Bike och cykelledsutställ-ningen Output, Tjörn 2015. Deltagande länder: Norge, Danmark, Sverige och Färöarna (Danmark).


The Fortune Wheel, my contribution to the Nordic art project Art Bike and the outdoor exhibition Output, on Tjörn 2015. Participating countries: Norway, Denmark and Sweden.

Lekbanan  / The Play Track


Ett Land Art- och Skapande skola-projekt: Lekbanan, Långekärrskolan, Tjörn 2015. Verket ställdes ut i cykelledsutställningen Output sommaren 2015.


A Land Art project with and for pupils at a school on Tjörn, 2015. The artwork was part of the Output exhibition in  the summer of 2015.

Konst-taxin / The Art Taxi


Konst-taxin, det ambulerande minigalleriet och ett performance-projekt tillsammans med Johan Bloom inom konstprojektet Frisläppt sommaren 2009.


The Art Taxi, the ambulating mini art gallery and a performance project together with Johan Bloom the summer of 2009.

 DU VET ATT DU INTE MÅSTE /

YOU KNOW YOU DON'T HAVE TO


Ett aktionsprojekt, hemligt 2006-07, och därefter officiellt och som en del av projektet Frisläppt. Under den hemliga fasen placerade jag ut stenar med budskapet på platser i det offentliga rummet där budskapet behövdes: järnvägsstationen, köpcentrat, kommunhuset, kulturhuset mm.


An action art project, secret during 2006-07, and thereafter an official and part of the Frisläppt project 2007..

 Egentligen är jag... / Actually I am...


I detta konstprojektet fick besökare på utställningen Därvaro i Göteborg 2012 uttrycka hur de egentligen identifierar sig som människor, yrkespersoner eller annat. Här är ett urval. Medutställare och -arrangörer var Camilla Johansson och Annette Ahrenberg.


In this art project the visitors were invited to express their true identity as human beings, professionals or as something else.

Pepparkaksborgen /

The Ginger Bread Biscuit Castle


Camilla Johansson och jag byggde en pepparkaksborg i enbart ätligt material i Stenungsunds bibliotek hösten 2004. Peter Harrysson murade ihop de första byggplattorna under invigningen och borgen plundrades på Trettondagsafton 2005. Ett samarbete med Stenungsunds kommun och medfinansier-ing av lokala företag och privatpersoner. Hälften av intäkterna gick till Världens barn.


Camilla Johansson and I built a gigantic ginger bread biscuit castle in the library of Stenungsund 2004-05.

Kulturstorm / Culture Storm


2010 anlitades Johan Bloom och jag som årets konstnärer i barn- och ungdomskulturfestivalen Kulturstorm. Vi lät 120 elever på låg- och mellanstadiet få måla varsin bild  och satte sedan samman alla tavlor till en stor utsmyckning i Stenungstorgs köpcentrum.


In 2010 Johan Bloom and I were employed as the artists of the children and youth festival Culture Storm. 120 pupils in elemanty school painted one square each, which in its total became a huge Mosaic painting in the mall of Stenungsund.

Här finns jag:


Välkommen att besöka min ateljé i Svenshögen vid den vackra sjön Hällungen, sex mil norr om Göteborg.

Kontakta mig i förväg för att boka in ett besök.


Welcome to visit my studio at Svenshögen, situated at the beautiful Hällungen lake, 60 km north of Gothenburg.

Please contact me in advance to book a visit.


Email: atelje3t@yahoo.se

Phone: +46-(0)708-775 729

Accepterade betalningssätt / We Accept


Kontanter samt betalning via Swish.
Cash and payment through Swish.

Följ mig på / Follow me on


Följ mig på Facebook och Instagram.

Follow me on Facebook and Instagram.


© Copyright. All Rights Reserved.